چگونگی خرید آپارتمان در تهران با مشوق جدید بانکی – ایسنا

در محله یافتآباد یک واحد ۴۳ متری ۱۰ ساله در طبقه اول، با پارکینگ و انباری، بدون آسانسور به قیمت پیشنهادی ۶۰۰ میلیون تومان فروخته میشود که ۴۸۰ میلیون تومان از این مبلغ را وام اوراق پوشش میدهد و بنا به ادعای فروشنده ۱۲۰ میلیون تومان نرخ رهن این واحد است.

در حالی که دماسنجهای قیمتی نشان میدهد هماکنون سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود 10 تا 20درصد بیشتر از سطح متعارف قیمت است و بازار با حباب و اضافه پرش قیمتی مواجه شده است، شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگر از وجود استعداد در بازار ملک برای تخلیه اساسی حباب قیمت خبر میدهد.

تورم پنهان (سرعت رشد قیمت پیشنهادی مسکن درج شده در فایلهای فروش آپارتمان) در حالی در بیست روز اول بهمن ماه به صفر رسیده است که این میزان در دی ماه معادل 3درصد بود. هماکنون سوال این است که با وام ۴۸۰ میلیون تومانی در چه مناطقی از تهران میتوان خانه خرید؟ با اینکه هنوز جزئیات مبلغ اقساط ماهیانه وام اوراق مسکن پس از تصمیم جدید اعلام نشده، با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که قسط وام خرید مسکن از محل اوراق ممتاز با مدت بازپرداخت ۸ ساله حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با قسط ۲ میلیون و ۱۰ هزار تومانی وام جعاله به حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد.

قسط وام ۸۰ میلیون تومانی جعاله نیز ۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان است که طی ۵ سال بازپرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا، با تصمیم بانک مسکن، هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله به نصف کاهش پیدا کرد. با این تصمیم در واقع هزینه دریافت وام به نصف کاهش پیدا میکند. معنا و مفهوم وضع موجود این است که در ماه مذاکرات نوعی «فشار فروش» شکل گرفته که نشاندهنده «واکنش بازار مسکن به متغیر برونزا» است. شرط دوم نیز بستگی به سیاست های پولی و رابطه دولت با نظام بانکی دارد.در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۵ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید