در پایین دست این دره

در صورتیکه Decentraland را بازی کردهاید، نظرات خود را با ما در میان بگذارید. خرید زمین در شمال با بودجه کمتری نسبت به خرید ویلا امکانپذیر است. زمین هایی با کاربری تجاری برای ساخت پاساژهای بزرگ نیز مناسب است. لذا اگر بخواهد در سایر انواع کاربری ها ساخت ویلا یا آپارتمان قرار دهد به هیچ عنوان مراحل قانونی از جمله پروانه ساخت را نمیتواند دریافت نماید. اگر مکانی که زمین مورد نظر در آن واقع شده است پرترافیک باشد، همیشه برای دسترسی به خانه در عذاب خواهید بود. به عنوان مثال میانگین قیمت یک قطعه زمین در سندباکس (Sandbox) حدود ۱۰,۳۹۹ دلار و در دیسنترالند (Decentraland) تقریبا ۱۱,۹۵۴ دلار است.

در ادامه این گزارش یک مدیر صندوق سرمایهگذاری توضیح میدهد که چگونه زمینهای متاورسی را میتوان به یک ماشین درآمدزایی برای مالکانش تبدیل کرد. زمینه جغرافیایی به این نکته اشاره دارد که افراد میتوانند با توجه به مشابهت دارایی خود با دارایی یک فرد شناخته شده یا با مالکیت یک قطعه زمین دیجیتال در کنار زمین دیجیتال شخص یا شرکتی معروف، کسب شهرت کرده و زمین ایشان ارزش بیشتری کسب کند.

البته تشخیص این امر با توجه به اینکه بازار مسکن از الگوی ثابتی پیروی نمیکند نیاز به مشاوره تخصصی از مشاورین املاک دارید و گروه ویلاطور با داشتن سابقه در خرید زمین شمال و گردآوری مشاورین متخصص در زمینه املاک می تواند بهترین نوع سرمایه گذاری املاک در شمال را به شما معرفی کند.

در این وضعیت، بهواسطه ناتوانی تقاضای مصرفی در خرید مسکن شهری، جامعه هدف تولید مسکن فقط به متقاضیان سرمایهگذاری و بازار اجاره محدود میشود و با کوچکترشدن بازار مصرف، مقیاس تولید نیز کاهش مییابد. کاربری زمین بدان معنی است که از هر واحد زمین در سطح شهر یا روستا به چه صورتی استفاده میشود و چه فعالیت هایی در ترکیب با هم در قطعات مختلف زمین استقرار می یابند. برای درک مفهوم این قیمتها ابتدا باید بفهمیم که معنی زمین در متاورس چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید