خرید زمین شمال و نکات کاربردی

يکي ديگر از دلايل قيمت دار شدن زمين اين است که در حال حاضر زمين بدون مالک و بدون سند مالکيت در کشور وجود ندارد. اطمينان خانوارها براي سرمايهگذاري در اين بخش به علت ريسک پذيري پايين آن بيشتر از ساير بخشهاست. از طرفي بر اساس تحقيقات صورت گرفته در خصوص بررسي عوامل موثر در قيمت زمين مشخص شده که رشد نقدينگي، افزايش بيبرنامه حجم پول، سود مديريت در سرمايهگذاري بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات و عدم کنترل سوداگري نيز در افزايش قيمت مسکن تاثيرگذار است. طبیعی است که چنین مشاورهای از دست مشاوران حرفهای که در زمینه ساختمان تحصیلات عالیه دارند و سالها در فرآیند ساخت و ساز تجربههای فراوانی کسب کردهاند برخواهد آمد و ما در خدمت شما هستیم!

خریدن زمین و ملک آداب و آیین خاصی دارد و نیاز به اطلاعات کافی از منطقه، موقعیت زمین، آینده آن، کاربری زمین، موانع قانونی، شناسایی مالک واقعی، کسب اطلاع از شورای محل، پرس وجو از معتمدین محلی، و خیلی چیزهای دیگر که تازه باعث میشود شما قدم اول یعنی تصمیم به خرید زمین بگیرید. علاوه بر این و در سطحی بالاتر، وظیفه دارد در مورد علم ساختمان اطلاعات کافی داشته باشد و در مورد شکل کلی ساخت مشاورههای مفیدی را ارائه دهد.

خرید زمین شمال در مکان هایی مانند مرکز شهر هم که همیشه متقاضی برای آن وجود دارد پیشنهاد مناسبی در این زمینه به نظر میرسد. متاسفانه برخی مشاورین املاک با تبلیغات دروغین و چرب زبانی خریداران زمین را فریب می دهند و در نهایت یک قطعه زمین بی ارزش را قالب خریداران می کنند،برای ارزش گذاری و کارشناسی زمین باید به موارد زیر توجه داشته باشید. بحث جالبی است و لازم است مقداری بیشتر به آن توجه کنیم.

برای شروع سرمایهگذاری در بخش املاک لازم نیست که تمام بودجه خود را صرف خرید چند واحد خانهی بزرگ و یا زمین با متراژ بالا کنید. لازم است برای این که نهایت سود را از خرید زمین ببرید، با انواع زمین های موجود در بازار آشنا شوید. با اين اوصاف، وضعيت زمين در آينده چگونه خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید