خرید زمین در غرب تهران (+1000 فایل اکازیون) – ملکبین

البته این میزان همچنان ۳۵درصد کمتر از سال۱۳۹۰ بود؛ اما همین وضعیت هم دوام چندانی نداشت و از ابتدای امسال، از یکسو بهواسطه فروکشکردن انتظارات تورمی و خوابیدن هیجان بازار مسکن و از سوی دیگر بهواسطه تورم سنگین نهادههای ساختمانی، بار دیگر تولیدکنندگان از برنامهریزی برای آغاز پروژههای مسکونی جدید عقب نشستند که نتیجه آن افول بیش از ۴۹درصدی تولید مسکن در سال۱۴۰۰ نسبت به ابتدای دهه۹۰بود. همچنین برای فروش 35000 قطعه زمین ابتدایی، یک فروش 10 روزه در نظر گرفته شده است.

در مرحله سوم به مهمترین قسمت معامله یعنی نوشتن قرارداد یا تنظیم مبایعه نامه میرسید، که لازم است در این مرحله یک دستیار حقوقی یا وکیل امور قراردادها را با خود در جلسات مذاکره و عقد قرارداد به همراه داشته باشید. همانطور که می دانید اطلاعات مندرج در سند غیر قابل تغییر است و باید مطابق با آن معامله صورت گیرد. این نکته را فراموش نکنید، که در اراضی و باغات عموماً میان همسایگان به منظور عبور و مرور و بهره مندی از آب نهر، حق ارتفاق پیش بینی شده؛ در صورت احراز چنین حقی برای همسایگان، از حدود و شرایط بهره مندی دیگران مطلع شوید تا در آینده از بروز مناقشات نسبت به بهره مندی از چنین حقی جلوگیری نمایید.

محل زمین باید کاملا مطابق با هدفتان انتخاب شود؛ مثلا اگر قصد ساخت یک کارخانه را دارید، باید حتما زمینی در خارج از شهر خریداری کنید و یا اگر قصد ساخت خانه ویلایی یا باغ ویلا دارید، باید زمینی در مناطق خوش آب و هوا و ویلایی نشین بخرید. بعضی از زمین های شمال کشور به خاطر دلایل محیط زیستی و یا حفظ منابع طبیعی شامل محدودیت های ساخت و ساز می باشند، به عنوان مثال اگر بخواهید در زمین های بایر زراعی در شمال ویلاسازی کنید باید با گرفتن مجوز باغ ویلا اقدام به این کار نمایید و متعهد شوید که در قبال ساخت یک ویلای کوچک در این زمین مابقی آن را به کاشت نهال و گسترش کشاورزی اختصاص می دهید و در صورتی که از این قانون تبعیت نکنید باید تا ۳ برابر قیمت زمین جریمه پرداخت کنید و حتی در برخی مواقع زمین مذکور پس گرفته خواهد شد.

در سوی دیگر این ماجرا، از آنجاییکه شوکهای ارزی و تورمی، مستقیما روی نهادههای ساختمانی نیز اثر میگذارد، هزینه تولید مسکن رشد میکند و قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان و انبوهسازان بهناچار در جهت عکس افزایش هزینههای تولید، کاهش مییابد؛ یعنی با دو برابر شدن هزینه تولید مسکن، قدرت خرید سازنده به نصف میرسد و متعاقبا مقیاس تولید و فعالیتهای او نیز در حدود همین میزان کاهش مییابد. این مقدار نسبت به سال۱۳۹۰ بیش از ۵۷درصد و نسبت به اوج رونق ساختوساز در سال۹۲ حدود ۵۸درصد کاهش نشان میدهد. اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تغییرات تعداد پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداریهای کشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹منتشر کرده گویای این است که در ابتدای دهه۹۰، تولید مسکن شهری در ایران وضعیت مساعدی داشته و حتی در سال۹۲ رکورد تولید مسکن شهری ایران با برنامهریزی برای تولید بیش از ۷۷۰هزار واحد مسکونی شکسته شده است؛ اما در ادامه، از یکسو بهواسطه رکود اقتصادی ناشی از جهشهای ارزی و تورمی قبل از ۹۲ و از سوی دیگر بهواسطه راکدشدن بازار خریدوفروش مسکن، رغبت سازندگان برای احداث مسکن کاهش پیدا کرده و در سال۱۳۹۶ با ثبت رکورد کمتر از ۳۲۳هزار واحد مسکونی، به بدترین شرایط رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید