خرید زمین در شمال کشور همراه با مشاوره و راهنمایی کامل و دقیق

اراضی که فاقد هرگونه کاربری هستند یا بعنوان ذخیره های شهری یا روستایی شمال در نظر گرفته شده اند و یا هنوز طبق برنامه طرح جامع آزادسازی و طرح تفصیلی ندارند و اقدام به کسب کاربری برای آن زمین نشده که جزو زمین های فاقد کاربری هستند. اما فروش یک زمین به چند نفر کاملا کلاهبرداری است و یا با کاربری کشاورزی، بعنوان کاربری مسکونی فروخته می شود که نوعی دزدی در روز روشن است.

و چه خرید زمین هر دو سودآور است و ارزش ملک شما با گذشت زمان افزایش مییابد. اغلب افراد اولین فکری که درباره سرمایه های خود بعد از تامین نیازهای ضروری اولیه شان میکنند، استفاده از این سرمایه ها برای خرید زمین یا ویلا است تا از این راه بتوانند با حفظ ارزش سرمایه با پیشرفت قیمت ها و افزایش تورم از ارزش افزوده قابل توجهی برخوردار شوند.

سعی کنید سرمایه خود را برای خرید ملکی هزینه کنید که جای پیشرفت دارد. پس از خرید زمین شما می توانید هر موقع که سرمایه مورد نیاز را به دست آوردید ساخت و ساز خود را شروع کنید. اما جهت سرمایه گذاری بر روی املاک کلنگی محلات منطقه یک می بایست قیمت خانه و آپارتمان های کلنگی و زمین های بالاشهر تهران را بصورت تفکیکی و محله به محله بررسی کنید. اگر اهل فن هستید، مانند حلقهای از دوستان خوشفکر ما، به سراغ زمینهای با ابعاد غیر مستطیلی یا قناس بروید. همانطور که می دانید اطلاعات مندرج در سند غیر قابل تغییر است و باید مطابق با آن معامله صورت گیرد.

از صحت اطلاعات مندرج در سند مطمئن شوید. خریدن زمین و ملک آداب و آیین خاصی دارد و نیاز به اطلاعات کافی از منطقه، موقعیت زمین، آینده آن، کاربری زمین، موانع قانونی، شناسایی مالک واقعی، کسب اطلاع از شورای محل، پرس وجو از معتمدین محلی، و خیلی چیزهای دیگر که تازه باعث میشود شما قدم اول یعنی تصمیم به خرید زمین بگیرید. در مجموع زمین یک منبع طبیعی مانند آب و هوا است که بهره مندی از آن برای رفع نیاز نسل های موجود و آینده اهمیت حیاتی دارد و نوعی دارایی است که در چارچوب مالکیت خصوصی به عنوان یک کالا تلقی میشود و برای کسب منفعت و درآمد شخصی قابل تملک و خرید و فروش است.

دیدگاهتان را بنویسید